Κανονισμός Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Ο Κανονισμός Ύδρευσης & Αποχέτευσης περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης και Αποχέτευσης καθορίζει τα σχετικά με την ύδρευση και την αποχέτευση δικαιώματα και υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και των καταναλωτών .

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΚΑΙ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-Δ.Ε.Υ.Α.Β.-ΒΕΖ2Ω97-7Η2

Κατεβάστε τον Κανονισμό Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. πατώντας στο εικονίδιο “Download”

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΔΕΥΑ Βοϊου διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η τρέχουσα σύνθεση Δ.Σ. είναι (ΑΔΑ: ΩΗΞΝΩ97-ΡΡΒ):

1) Τσιαούσης Ναούμ, Δημοτικός Σύμβουλος. Πρόεδρος Δ.Σ.

2) Σιέμος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3) Μαγιάγκας Γεώργιος

4) Νικολαΐδου Ευανθία

5) Πήττας Θεόδωρος

6) Ώττας Βασίλειος

7) Ταγκαλίδης Σάββας

8) Ρομπόλας Ιωάννης

9) Καρυπίδης Μηνάς

10) Κεραμάρης Φίλιππος

11) Τσολάκης Κωνσταντίνος

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τσιαούσης Ναούμ, Πρόεδρος Δ.Σ.
“Η σωστή διαχείριση, διάθεση και προστασία των υδατικών πόρων του Δήμου μας είναι τόσο σημαντική όσο και η αξία του καθαρού νερού για την διατήρηση της ζωής.
Μεταξύ των σκοπών μας είναι η διεκδίκηση πόρων για την επίλυση θεμάτων του παρόντος και τη δημιουργία του μέλλοντος που μας αξίζει!”

Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. που σκοπό έχει να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με της δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Β.  και των εν εξελίξει έργων, όπως και σχετικά με την ποιότητα του νερού.

Επίσης, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα θα παρέχονται υπηρεσίες όπως η δήλωση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινού.