Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βοΐου,  που σκοπό έχει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού και για τυχόν αρρυθμίες στο δίκτυο υδροδότησης.

Επίσης, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης βλαβών που τυχόν προκύπτουν στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Βοΐου.  Στοχεύοντας έτσι στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

Η επιχείρηση εξυπηρετεί από το 2013 όλους τους οικισμούς του Δήμου Βοΐου και αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι διοικητικές οικονομικές υπηρεσίες λειτουργούν καθημερινά και εξυπηρετούν το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της στη Νεάπολη Κοζάνης, και ηλεκτρονικά μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα.

Τα συνεργεία και το τεχνικό της ΔΕΥΑΒ εξυπηρετούν σε 24ωρη βάση καθημερινά (μπορείτε να ανατρέξετε στην κατηγορία “Βλάβες”)

Σύσταση της επιχείρησης

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΔΕΥΑ Βοϊου διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η τρέχουσα σύνθεση Δ.Σ. είναι (ΑΔΑ:ΩΝΒΛΩ97-Δ6Ε):

1) Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος. Πρόεδρος Δ.Σ.

2)Ταγκαλίδης Σάββας , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3) Μαγιάγκας Γεώργιος

4) Νικολαΐδου Ευανθία

5) Πήττας Θεόδωρος

6) Ώττας Βασίλειος

7) Σιέμος Κωνσταντίνος

8) Ρομπόλας Ιωάννης

9) Καρυπίδης Μηνάς

10) Κεραμάρης Φίλιππος

11) Τσολάκης Κωνσταντίνος