Η υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών θα είναι σύντομα διαθέσιμη….