Γενικές πληροφορίες 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (στο εξής «Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΒ ΒΟΙΟΥ που εδρεύει στην Νεάπολη επί του παλιού δημαρχείου Νεάπολης. 

Στην Ιστοσελίδα αναρτώνται οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΒ καθώς και η ενημέρωση βλαβών,εργασιών. Η περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την από μέρους σας (στο εξής και «εσείς», «σας», «Χρήστης») ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων που περιγράφονται κατωτέρω, οι οποίοι μαζί με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπουν και ρυθμίζουν τη σχέση σας με την Εταιρία. Εάν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα.

Πνευματική ιδιοκτησία 
Το περιεχόμενο που αναρτάται στην Ιστοσελίδα, στο σύνολό του, αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, των σημάτων, των εικόνων, των λογοτύπων, των διακριτικών γνωρισμάτων, των ονομάτων κ.α. με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ρητά απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Συνεπώς, η χρήση των περιεχομένων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Ειδικά επιτρέπεται η αναπαραγωγή και κοινοποίηση αυτούσιου περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό, με ρητή αναφορά στην πηγή προέλευσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Περιεχόμενο 

Οποιαδήποτε ανάρτηση προϊόντος στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση ή συμβουλή της Εταιρίας προς τους Χρήστες. Η Εταιρία δεν παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση ούτε δέσμευση ως προς το περιεχόμενο των αναρτήσεων.

Η Εταιρία έχει δικαίωμα να αποσύρει προϊόντα από την Ιστοσελίδα, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η καταχώρηση στην οποία έχουν προβεί δεν ανταποκρίνεται κατά περιεχόμενο στο σύνολο των περιγραφόμενων ιδιοτήτων του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της τιμής.

Πρόσβαση στη σελίδα 

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι δωρεάν.

Ευθύνες χρηστών

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα αφενός να επικοινωνήσουν απευθείας με την ΔΕΥΑΒ χρησιμοποιώντας έναν από τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας που θα βρει στο μενού “Επικοινωνία”.   Η Επιχείρηση μπορεί να ζητάει από το Χρήστη αποδεικτικά στοιχεία των ανωτέρω καθώς, προκειμένου να δημοσιεύσει την αξιολόγηση ή/και τα σχόλια. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία ή εάν αποδεδειγμένα η αξιολόγηση ή/και τα σχόλια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη δημοσίευση της εκάστοτε αξιολόγησης ή/και σχολίων ή να τα διαγράψει.

Απαγορεύεται η αναγραφή κακόβουλων χαρακτηρισμών, σχολίων και αξιολογήσεων, ιδίως αυτών που περιέχουν υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, διαφημίζουν ανταγωνιστικά προϊόντα, περιέχουν απειλές, περιέχουν συνδέσμους ανακατεύθυνσης κ.τ.λ., και αυτά θα διαγράφονται. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

Επικοινωνία 

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο info@deyaboiou.gr ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους που θα βρείτε στην σελίδα επικοινωνία.