ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2468350207

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2468350207

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2468350209

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

2468350218
2468350222

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

2468350221

2468350215

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

2468350221

2468350215

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7.00 – 15.00)

2468350225

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2468023180

VIBER ΔΕΥΑΒ (Μόνο για ενδείξεις)

6946849455

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ)

6981013111

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7.00 – 15.00 ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.Κ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΑΦΝΕΡΟΥ)

2465021001

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.Κ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΑΦΝΕΡΟΥ)

6934716602

deyaboiou@gmail.com