ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η ΔΕΥΑΒ ενημερώνει τους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων Σιάτιστας, Γαλατινής και Μικροκαστρου ότι θα υπάρξει αρρυθμία στην υδροδότηση σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης. Η πλήρης υδροδότηση των οικισμών θα επανέλθει με την απόκτηση της βλάβης.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση,

η Διοίκηση της ΔΕΥΑΒ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.