ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.
ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 28/06/2022 ΕΩΣ 26/07/2022 ΑΠO
ΜΟΛΟΧΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΣΤΕΡΝΑ,ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΑΣΠΡΟΥΛΑ, ΧΟΡΗΓΟ, ΣΗΜΑΝΤΡΟ,ΟΜΑΛΗ, ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΒΟΥΧΩΡΙΝΑ, ΚΡΙΜΗΝΙ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΥΛΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΜΟΛΟΧΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΣΤΕΡΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΧΟΡΗΓΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΟΜΑΛΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΒΟΥΧΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΚΡΙΜΗΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΜΟΡΦΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.