ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Σισανίου ότι θα υπάρξει πιθανή αρρυθμία υδροδότησης την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού. Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα επανέλθει με το πέρας των εργασιών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση,

η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.