ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΕΛΕΚΑΝΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΥΚΟΜΙ.