Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

H Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου θέλει να ευχαριστήσει τους νέους ανέργους της περιοχής μας οι οποίοι επέδειξαν ενδιαφέρον για την ένταξη τους στο Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας (1.450 θέσεις).

Η διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει και στο μέλλον σε αντίστοιχα επιδοτούμενα προγράμματα για την ενίσχυση των ανέργων της περιοχής μας.

Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου,

ο Γενικός Διευθυντής

Καλογερίδης Νικόλαος.

Leave a Reply

Your email address will not be published.