Αναλύσεις Νερού 16.06.2020

Στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων της Δ.Ε.Υ.Α.Βοΐου, για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού και την άμεση ενημέρωση των καταναλωτών,σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα των νεότερων αναλύσεων πόσιμου νερού που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιουνίου 2020. Οι αναλύσεις αφορούν τις τοπικές κοινότητες Αγιάσματος, Λέυκης, Κλεισώρειας, Ζώνης, Πολυκαστάνου, Δάφνης και Δαμασκηνιάς και είναι όλες εντός των νομοθετικών ορίων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.