Στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου, για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού και την άμεση ενημέρωση των καταναλωτών, σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα των νεότερων αναλύσεων πόσιμου νερού που πραγματοποιήθηκαν το μήνα Νοέμβριο Οκτώβριο 2020.

Οι αναλύσεις αφορούν: Αχλαδιά (θέση εξ. βρύση οικίας Αθανασιάδη Κων/νου), Κοιλάδι (θέση εξ. βρύση οικίας Αθανασιάδη Αναστάσιου), Τριάδα (θέση εξ. βρύση οικίας Σαχινίδου Μορφούλας), Απιδέα (θέση εξ. βρύση οικίας Τσαμπαρλή Γεώργιου), Αηδονοχώρι (θέση εξ. βρύση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου).