Στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου, για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού και την άμεση ενημέρωση των καταναλωτών, σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα των νεότερων αναλύσεων πόσιμου νερού που πραγματοποιήθηκαν το μήνα Οκτώβριο του 2020.

Οι αναλύσεις αφορούν: Νεάπολη (θέση εξ. βρύση Πλατείας Συντριβανίου), Μικρόκαστρο (θέση εξ. βρύση κοινοτικού γραφείου), Πελεκάνος (θέση εξ. βρύση Πλατείας Πλατάνου), έξοδος Ταχυδιηλιστηρίου Πραμόριτσας, Τοπική Δεξαμενή Μόρφης, Δεξαμενή Τσοτυλίου, Αντλιοστάσιο Α2, Δρυόβουνο (θέση εσ. βρύση καφενείου), Γαλατινή (θέση εσ. βρύση ΚΕΠ), Σισάνι, (θέση εσ. βρύση καφε Στάμπα Ευθύμιου), Τσοτύλι (θέση εξ. βρύση Γυμνασείου-Λυκείου), Τραπεζίτσα (θέση εξ. βρύση), Σκαλοχώρι (θέση εξ. βρύση πολιτιστικού συλλόγου), Πλατανιά (θέση εξ. βρύση Πλατείας Πλάτανου).