Κανονισμός Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Ο Κανονισμός Ύδρευσης & Αποχέτευσης περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης και Αποχέτευσης καθορίζει τα σχετικά με την ύδρευση και την αποχέτευση δικαιώματα και υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και των καταναλωτών .

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΚΑΙ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-Δ.Ε.Υ.Α.Β.-ΒΕΖ2Ω97-7Η2

Κατεβάστε τον Κανονισμό Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. πατώντας στο εικονίδιο “Download”

Leave a Reply

Your email address will not be published.