Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΔΕΥΑ Βοϊου διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η τρέχουσα σύνθεση Δ.Σ. είναι (ΑΔΑ:ΩΝΒΛΩ97-Δ6Ε):

1) Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος. Πρόεδρος Δ.Σ.

2)Ταγκαλίδης Σάββας , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3) Μαγιάγκας Γεώργιος

4) Νικολαΐδου Ευανθία

5) Πήττας Θεόδωρος

6) Ώττας Βασίλειος

7) Σιέμος Κωνσταντίνος

8) Ρομπόλας Ιωάννης

9) Καρυπίδης Μηνάς

10) Κεραμάρης Φίλιππος

11) Τσολάκης Κωνσταντίνος

Leave a Reply

Your email address will not be published.