Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΔΕΥΑ Βοϊου διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η τρέχουσα σύνθεση Δ.Σ. είναι (ΑΔΑ: ΩΗΞΝΩ97-ΡΡΒ):

1) Τσιαούσης Ναούμ, Δημοτικός Σύμβουλος. Πρόεδρος Δ.Σ.

2) Σιέμος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3) Μαγιάγκας Γεώργιος

4) Νικολαΐδου Ευανθία

5) Πήττας Θεόδωρος

6) Ώττας Βασίλειος

7) Ταγκαλίδης Σάββας

8) Ρομπόλας Ιωάννης

9) Καρυπίδης Μηνάς

10) Κεραμάρης Φίλιππος

11) Τσολάκης Κωνσταντίνος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *