ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ (Μότσιαλη) , ΓΑΛΑΤΙΝΗ (Δίκτυο), ΔΡΥΟΒΟΥΝΟ, ΠΕΛΕΚΑΝΟ, ΕΡΑΤΥΡΑ, ΚΑΛΟΝΕΡΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ.

Αυγερινός
Γαλατινή - Δίκτυο
Γαλατινή - Μότσιαλη
Δρυόβουνο
Μικρόκαστρο
Καλονέρι
Νεάπολη
Πελεκάνος
Σιάτιστα
Εράτυρα