**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ**

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών του Δήμου Βοΐου ως

προς την κατανάλωση του νερού και συνιστά  λελογισμένη και συνετή χρήση

νερού.

Να αποφεύγεται η άσκοπη  κατανάλωσή του καθώς παρατηρείται μείωση

του υδάτινου όγκου.

Τα συνεργεία και η Διοίκηση της ΔΕΥΑΒ καταβάλουν συνεχή προσπάθεια

λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση του νερού στους

δημότες.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α Βοΐου