Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της, αναζητά έναν Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο, να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εξωτερικός συνεργάτης.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία στο τηλέφωνο
2468350209 η στο mail: deyaboiou@gmail.com

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΒ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ