ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΤΣΟΤΥΛΙ, ΕΡΑΤΥΡΑ, ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΑΛΟΝΕΡΙ, ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΙΝΗ.

Εράτυρα, εξ. βρύση Ι.Ν Αγ. Ραφαήλ
Καλονέρι , εξ. βρύση νεκροταφείων
Μικρόκαστρο, κοινοτικό γραφείο εξ. βρύση
Πελεκάνος , εξ. βρύση πλατείας πλατάνου
Γαλατινή , εξ. βρύση ΚΕΠ
Νεάπολη , εξ. βρύση πλατεία Συντριβανίου
Σιάτιστα , Νεκροταφεία περιοχή Γεράνεια
Σιάτιστα , Παιδική περιοχή Μπούνος
Σιάτιστα, Χώρα εξ. βρύση πλατείας
Τσοτύλι ,Εξωτερική βρύση λυκείου