Η ΔΕΥΑ Βοϊου συμμεριζόμενη την προστασία της δημόσιας υγείας αδιάλειπτα τόσο για την επάρκεια όσο και για την ποιότητα του νερού στο δίκτυο από την πηγή μέχρι και την τελευταία βρύση, προληπτικά ενημερώνει και συμβουλεύει.Δεδομένου ότι η στασιμότητα του νερού είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνη για την ποιότητά του, συνεπώς και εφόσον όλα τα σχολικά κτίρια παρέμειναν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρείται απαραίτητη η ολική εκκένωση του εσωτερικού δικτύου και η σχολαστική έκπλυσή του με φρέσκο χλωριωμένο νερό του δικτύου. Αυτό καλό θα ήταν να γίνει πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η εκκένωση του δικτύου μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με τις διαδικασίες καθαρισμού του κτιρίου και από οποιονδήποτε. Η συγκεκριμένη ενέργεια κρίνεται απαραίτητη και άκρως αναγκαία όχι μόνο για την υγεία των νεαρών μαθητών που θα εισέλθουν στις σχολικές μονάδες, αλλά και για τη γενική κατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του κάθε σχολικού κτιρίου. Πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Ο Πρόεδρος Τσιαούσης Ναούμ