Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ζητά από τους καταναλωτές τη συμβολή τους στον περιορισμό της σπατάλης στο νερό ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής ποσότητα για όλους. Από την πλευρά της η επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στη σωστή διαχείριση του κοινωνικού αγαθού προκειμένου όλοι οι κάτοικοι να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

η Διοίκηση της ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ .