ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τσιαούσης Ναούμ, Πρόεδρος Δ.Σ.
“Η σωστή διαχείριση, διάθεση και προστασία των υδατικών πόρων του Δήμου μας είναι τόσο σημαντική όσο και η αξία του καθαρού νερού για την διατήρηση της ζωής.
Μεταξύ των σκοπών μας είναι η διεκδίκηση πόρων για την επίλυση θεμάτων του παρόντος και τη δημιουργία του μέλλοντος που μας αξίζει!”

Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. που σκοπό έχει να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με της δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Β.  και των εν εξελίξει έργων, όπως και σχετικά με την ποιότητα του νερού.

Επίσης, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα θα παρέχονται υπηρεσίες όπως η δήλωση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *