ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Σιάτιστας ότι θα υπάρξει αρρυθμία στην υδροδότηση του οικισμού σήμερα 30 Ιανουαρίου 2023,  ημέρα Δευτέρα, λόγω πραγματοποίησής τεχνικών έργων […]

ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Πεπονιάς ότι θα υπάρξει αρρυθμία στην υδροδότηση του οικισμού σήμερα 19 Ιανουαρίου 2023,  ημέρα Πέμπτη, λόγω πραγματοποίησής τεχνικών έργων […]

ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Σιάτιστας ότι θα υπάρξει αρρυθμία στην υδροδότηση του οικισμού σήμερα 16 Ιανουαρίου 2023,  ημέρα Δευτέρα, λόγω πραγματοποίησής τεχνικών έργων […]