ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.
ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 28/06/2022 ΕΩΣ 26/07/2022 ΑΠO ΣΙΑΤΙΣΤΑ,
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ, ΔΙΧΕΙΜΑΡΡΟ, ΖΩΝΗ, ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ ΚΑΙ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.
ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 28/06/2022 ΕΩΣ 26/07/2022 ΑΠO
ΜΟΛΟΧΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΣΤΕΡΝΑ,ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΑΣΠΡΟΥΛΑ, ΧΟΡΗΓΟ, ΣΗΜΑΝΤΡΟ,ΟΜΑΛΗ, ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΒΟΥΧΩΡΙΝΑ, ΚΡΙΜΗΝΙ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΥΛΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΜΟΛΟΧΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΣΤΕΡΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΧΟΡΗΓΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΟΜΑΛΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΒΟΥΧΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΚΡΙΜΗΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΜΟΡΦΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠO ΒΡΟΝΤΗ, ΛΕΥΚΑΔΙ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ, ΑΝΘΟΧΩΡΙ, ΦΥΤΩΚΙ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΑΥΓΕΡΙΝΟ, ΚΟΙΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝΘΟΥΣΑ.

ΒΡΟΝΤΗ
ΛΕΥΚΑΔΙ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
ΑΝΘΟΧΩΡΙ
ΦΥΤΩΚΙ
ΑΧΛΑΔΙΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΑΝΘΟΥΣΑ
ΚΟΙΛΑΔΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΤΣΟΤΥΛΙ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΕΡΑΤΥΡΑ, ΚΑΛΟΝΕΡΙ, ΔΡΥΟΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΧΩΡΑ
ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΜΠΟΥΝΟΣ
ΣΙΑΤΙΣΤΑ – Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΤΣΟΤΥΛΙ
ΓΑΛΑΤΙΝΗ
ΕΡΑΤΥΡΑ
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΚΑΛΟΝΕΡΙ
ΔΡΥΟΒΟΥΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

Στα πλαίσια των τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου για τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού και την άμεση ενημέρωση των καταναλωτών, σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων νερού και μιας ελεγκτικής παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα αφορούν δείγματα που πάρθηκαν από Σιάτιστα, Νεάπολη, Τσοτύλι, Εράτυρα, Πελεκάνο, Λουκόμι και Δραγασιά.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΣΙΑΤΙΣΤΑ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ(ΣΙΑΤΙΣΤΑ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΝΕΑΠΟΛΗ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΤΣΟΤΥΛΙ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΕΡΑΤΥΡΑ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ( ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ( ΛΟΥΚΟΜΙ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΕΛΕΚΑΝΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΥΚΟΜΙ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠO ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ, ΒΥΘΟ, ΚΛΕΙΣΩΡΕΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΧΟΡΗΓΟ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΥΓΗ.

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΒΥΘΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΛΕΙΣΩΡΕΙΑ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΧΟΡΗΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ.

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΛΕΥΚΟΘΕΑ, ΑΣΠΡΟΥΛΑ, ΣΤΕΡΝΑ, ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΔΡΥΟΒΟΥΝΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΕΛΕΚΑΝΟ, ΚΑΙ ΤΣΟΤΥΛΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ.
ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΟΥΚΟΜΙ, ΒΡΟΝΤΗ, ΛΕΥΚΑΔΙ, ΦΥΤΩΚΙ ΚΑΙ ΑΠΙΔΕΑ ΣΤΙΣ 21-09-2021. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.