ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ.

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΛΕΥΚΟΘΕΑ, ΑΣΠΡΟΥΛΑ, ΣΤΕΡΝΑ, ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΔΡΥΟΒΟΥΝΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΕΛΕΚΑΝΟ, ΚΑΙ ΤΣΟΤΥΛΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ.
ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΟΥΚΟΜΙ, ΒΡΟΝΤΗ, ΛΕΥΚΑΔΙ, ΦΥΤΩΚΙ ΚΑΙ ΑΠΙΔΕΑ ΣΤΙΣ 21-09-2021. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ.
ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΦΝΕΡΟ, ΝΑΜΑΤΑ, ΕΡΑΤΥΡΑ, ΠΕΛΕΚΑΝΟ ΚΑΙ ΔΡΥΟΒΟΥΝΟ.ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΜΟΛΟΧΑ, ΠΥΛΩΡΙ, ΑΓΙΑΣΜΑ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΖΩΝΗ, ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ, ΔΑΦΝΗ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΚΑΛΟΝΕΡΙ, ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ, ΔΙΛΟΦΟ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ . ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΣΟΤΥΛΙ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ), ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΝΘΟΧΩΡΙ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΟΙΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ .ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΣΟΤΥΛΙ, ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΙ, ΜΕΛΙΔΟΝΙ, ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΕΡΑΤΥΡΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΙΝΗ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

Αναλύσεις Νερού Ιουλίου 2021

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΣΤΙΣ 13 ΚΑΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021.ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ.

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΡΟ

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ

Αναλύσεις Νερού Ιουλίου 2021

ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ, ΒΥΘΟ,ΜΟΡΦΗ, ΒΟΥΧΩΡΙΝΑ, ΚΟΡΥΦΗ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΑΙ ΡΟΔΟΧΩΡΙ ΣΤΙΣ 08/07/2021.ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ.

ΒΟΥΧΩΡΙΝΑ

ΒΥΘΟΣ

ΚΟΡΥΦΗ

ΜΟΡΦΗ

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

ΡΟΔΟΧΩΡΙ

ΧΡΥΣΑΥΓΗ

Αναλύσεις Νερού Ιουλίου 2021

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ Β’) ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΑΥΓΕΡΙΝΟ,ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙ.ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ-Ελεγκτική

ΚΑΛΟΝΕΡΙ-Ελεγκτική

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ