Η επιχείρηση

Η επιχείρηση εξυπηρετεί από το 2013 όλους τους οικισμούς του Δήμου Βοΐου και αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι διοικητικές οικονομικές υπηρεσίες λειτουργούν καθημερινά και εξυπηρετούν το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της στη Νεάπολη Κοζάνης, και ηλεκτρονικά μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα.

Τα συνεργεία και το τεχνικό της ΔΕΥΑΒ εξυπηρετούν σε 24ωρη βάση καθημερινά (μπορείτε να ανατρέξετε στην κατηγορία “Βλάβες”)

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΔΕΥΑ Βοϊου διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η τρέχουσα σύνθεση Δ.Σ. είναι (ΑΔΑ: ΩΗΞΝΩ97-ΡΡΒ):

1) Τσιαούσης Ναούμ, Δημοτικός Σύμβουλος. Πρόεδρος Δ.Σ.

2) Σιέμος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3) Μαγιάγκας Γεώργιος

4) Νικολαΐδου Ευανθία

5) Πήττας Θεόδωρος

6) Ώττας Βασίλειος

7) Ταγκαλίδης Σάββας

8) Ρομπόλας Ιωάννης

9) Καρυπίδης Μηνάς

10) Κεραμάρης Φίλιππος

11) Τσολάκης Κωνσταντίνος