Ένταξη της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου στις κατηγορίες καταναλωτών μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης) εκπροσωπώντας 122 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας, ανάμεσα τους και η Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου, με το υπ΄ αριθμό είχε ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ένταξη των Δ.Ε.Υ.Α. στις κατηγορίες καταναλωτών μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια απάντηση στο συγκεκριμένο αίτημα . Λόγω της επικείμενης αύξησης του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων σας γνωστοποιούνται τα παρακάτω : Η Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου είναι δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού κοινωφελούς χαρακτήρα κι έχει την ευθύνη την παροχή πόσιμου νερού, νερού άρδευσης, υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Η λειτουργία της εξαρτάται άμεσα από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας αφού τόσο η άντληση του πόσιμου νερού όσο και η επεξεργασία λυμάτων είναι ενέργειες που απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, η Δ.Ε.Υ.Α.Β., όπως και οι υπόλοιπες Δ.Ε.Υ.Α., από την ίδρυση της αντιμετωπίζεται από τη Δ.Ε.Η. ως κοινός καταναλωτής και όχι ως δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα. Αποτέλεσμα, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ενεργειακού κόστους, το οποίο επιδεινώθηκε λόγω της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η. το 2019 που σε συνδυασμό με τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας, οδήγησε στην αύξηση του ενεργειακού κόστους κατά 20% περίπου. Κι αυτό παρά τη μείωση Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), όπως αποφασίστηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/2019 (ΦΕΚ 3373/Β/31-08-2019), ιδιαίτερα στη χαμηλή τάση (ΧΤ) όπου ανήκει ο κύριος όγκος των εγκαταστάσεων των Δ.Ε.Υ.Α., από 26,08 €/MWh σε 17€/MWh. Πλέον το ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α. καθίσταται από τους σημαντικότερους συντελεστές του συνολικού κόστους, αφού φτάνει σε επίπεδα 20-25% του συνολικού. Στην περίπτωση της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου ειδικότερα το κόστος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών φτάνει στο 70% του ετήσιου προϋπολογισμού, αφού η υπηρεσία μας διαχειρίζεται 75 αντλιοστάσια για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης ενός τεράστιου δικτύου ύδρευσης. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση των δύο εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών οι οποίες λειτουργούν με χαρακτηριστικά βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, λόγω της πανδημίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας, τα έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. παρουσίασαν υστέρηση και η ρευστότητα περιορίστηκε σημαντικά λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας που επήλθε στους πολίτες της χώρας. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/25936/310/2021 (ΦΕΚ 1160/Β/26-3-2021) και με γνώμονα ότι κάποιες δραστηριότητες έχουν δεχθεί μεγάλο πλήγμα από την πανδημία διευρύνθηκε η λίστα των δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, χωρίς οι Δ.Ε.Υ.Α. να συγκαταλέγονται σε αυτούς. Για τους άνωθεν λόγους, θεωρείται επιβεβλημένη η ένταξη της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στις κατηγορίες καταναλωτών μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την οικονομική ανάκαμψη ώστε να συνεχίσει να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες στους κατοίκους του Δήμου Βοΐου. Με τον τρόπο αυτό θα μετριασθεί η διαχρονική σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. αδικία, αλλά και σε βάρος των πολιτών που εξυπηρετεί αφού η υπηρεσία μας λειτουργεί αποκλειστικά με ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου

ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΝΑΟΥΜ

Οδηγίες για σχολικά κτήρια

Η ΔΕΥΑ Βοϊου συμμεριζόμενη την προστασία της δημόσιας υγείας αδιάλειπτα τόσο για την επάρκεια όσο και για την ποιότητα του νερού στο δίκτυο από την πηγή μέχρι και την τελευταία βρύση, προληπτικά ενημερώνει και συμβουλεύει.Δεδομένου ότι η στασιμότητα του νερού είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνη για την ποιότητά του, συνεπώς και εφόσον όλα τα σχολικά κτίρια παρέμειναν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρείται απαραίτητη η ολική εκκένωση του εσωτερικού δικτύου και η σχολαστική έκπλυσή του με φρέσκο χλωριωμένο νερό του δικτύου. Αυτό καλό θα ήταν να γίνει πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η εκκένωση του δικτύου μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με τις διαδικασίες καθαρισμού του κτιρίου και από οποιονδήποτε. Η συγκεκριμένη ενέργεια κρίνεται απαραίτητη και άκρως αναγκαία όχι μόνο για την υγεία των νεαρών μαθητών που θα εισέλθουν στις σχολικές μονάδες, αλλά και για τη γενική κατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του κάθε σχολικού κτιρίου. Πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Ο Πρόεδρος Τσιαούσης Ναούμ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος στο δίκτυο της ΔΕΗ την Κυριακή τις πρωινές ώρες και συγκεκριμένα στους οικισμούς Γαλατινής και Σιάτιστας η ΔΕΥΑΒ καλεί τους καταναλωτές για την αποφυγή αρρυθμίας στο δίκτυο ύδρευσης σε συνετή χρήση νερού. Για τον οικισμό Σιάτιστας και την μεγαλύτερη επάρκεια νερού θα υπάρξει διακοπή στην υδροδότηση τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 21 Αυγούστου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

Σωστή χρήση νερού

Αγαπητοί συνδημότες,

Λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών και της ξηρασίας που επικρατούν αυτές τις μέρες και οι οποίες θα συνεχίσουν και για το επόμενο διάστημα, το σύστημα ύδρευσης βρίσκεται στα όρια του εμφανίζοντας προβλήματα υδροδότησης ήδη σε κάποιους οικισμούς λόγω αυξημένης και υπερβολικής κατανάλωσης. Η άσκοπη και αλόγιστη χρήση νερού όπως ο καθαρισμός των αυλών το πλύσιμο των αυτοκινήτων και το αυθαίρετο πότισμα το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν ακόμη περισσότερο το ήδη υφιστάμενο πρόβλημα. Επομένως η συνετή χρήση του από όλους μας κρίνεται άκρως αναγκαία. Η επάρκεια νερού όπως η αρχή της ισότητας επιτάσσει είναι πλέον χρέος όλων μας. Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες να περιορίσουν στο ελάχιστο τη σπατάλη του νερού. Η συμμετοχή όλων στην προσπάθεια ορθολογικής χρήσης του νερού είναι απαραίτητη ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος έλλειψής του. Ολοι μας πρέπει να συμβάλουμε σε αυτό σεβόμενοι τον κάθε συνδημότη μας.

Η ΔΕΥΑΒ συνιστά στους καταναλωτές να κάνουν λελογισμένη χρήση νερού χρησιμοποιώντας αυτό μόνο για τις απαραίτητες ανάγκες τους. Το σύνολο του προσωπικού της ΔΕΥΑΒ βρίσκεται επί ποδός όλο το 24ωρο φροντίζοντας για την επάρκεια νερού σε όλο το Δήμο.

Δελτίο Τύπου – Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας σε αντλιοστάσια πόσιμου νερού του Δήμου Βοΐου

Με την με Α.Π. 2661/26-07-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, έγινε δεκτή και εντάχθηκε για χρηματοδότηση η πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού του Δήμου Βοΐου» στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» Ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου είναι 2.020.187,00 €. Το έργο περιλαμβάνει ένα κύριο Υποέργο, με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού του Δήμου Βοΐου. Κύριος σκοπός του Υποέργου αυτού είναι να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αντλιοστασίων, με γνώμονα την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Εξετάζοντας τρόπους μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής διαχείρισης, επιδιώκεται η μείωση της άσκοπης λειτουργίας των αντλιοστασίων και η ελαχιστοποίηση του κόστους ενέργειας. Μέσω της προτεινόμενης προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, η Δ.Ε.Υ.Α Βοΐου επιδιώκει να αντιμετωπίσει προβλήματα λειτουργίας από απαξιωμένο ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό και να βελτιώσει το συνολικό ενεργειακό του προφίλ με δράσεις που αφορούν: • Τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για την άντληση του νερού προς την επιφάνεια και την προώθησή του προς την κατανάλωση μέσω των δικτύων μεταφοράς και διανομής. • Τη συνεχή μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας και τον συσχετισμό της με το παραγόμενο και διατιθέμενο νερό. • Τη σωστή ρύθμιση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων σε όλο το μήκος του δικτύου ύδρευσης. • Τη διασφάλιση αξιόπιστης και μακροχρόνιας λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων. Το δεύτερο Υποέργο της προτεινόμενης πράξης, αφορούσε την υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. από εξωτερικό Σύμβουλο για τη σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. Η Δ.Ε.Υ.Α. είναι, λοιπόν, σε θέση να ξεκινήσει την υλοποίηση της πράξης αυτής, εφόσον έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση της από το εν λόγω Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της αξίας του χωρίς τον Φ.Π.Α.

Σωστή χρήση νερού

Το νερό είναι αναμφισβήτητα το υπέρτατο αγαθό που προσφέρει η φύση. Έχουμε χρέος να το προστατεύσουμε και να το διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενεές.

Η εξοικονόμηση του μας αφορά όλους.

Η ΔΕΥΑΒ ζητά τη δική σας συμβολή για τον περιορισμό της σπατάλης του πόσιμου νερού γιατί το νερό στην περιοχή μας δεν περισσεύει.

Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό πώς όταν η ΔΕΥΑΒ και η πολιτεία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας ζητάει οικονομία στο νερό, δεν ζητάει από τους καταναλωτές να στερηθούν το νερό. Τους ζητάει να περιορίσουν τις ποσότητες νερού που άδικα και απρόσεκτα σπαταλούν.

Ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να συμβάλει στην εξοικονόμηση του νερού με ορισμένες πολύ απλές και καθημερινές κινήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέχρι και 50% οικονομία στην κατανάλωση του νερού μπορούμε να εξασφαλίσουμε στο σπίτι χωρίς να έχουμε την παραμικρή αίσθηση ότι στερούμαστε το νερό ή ότι το νερό δεν είναι άφθονο, αν ακολουθήσουμε μερικές έξυπνες και πρακτικές οδηγίες

Αν αφήσουμε ανοικτή τη βρύση για πέντε λεπτά πλένοντας τα δόντια ή κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος τότε η σπατάλη μπορεί να φθάσει και τα 20 λίτρα. Αυτό για 18.000 κατοίκους, ενδεικτικά σημαίνει 360 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα. Το ίδιο μεγάλη σπατάλη νερού προκαλεί το πλύσιμο του μπαλκονιού και του πεζοδρομίου ή της αυλής με το λάστιχο, το πλύσιμο του αυτοκινήτου, το πότισμα των λουλουδιών κ.α

Το νερό, το πολυτιμότερο αγαθό της φύσης, εξαντλείται.

Τους καλοκαιρινούς μήνες, μια περίοδος που λόγω των κλιματικών αλλαγών έχει αυξηθεί δραματικά, η ανάγκη για οικονομία στη χρήση του νερού είναι επιτακτική γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η προσπάθεια όλων μας για την προστασία του από την αλόγιστη κατανάλωσή του.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2021

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, επισημαίνει τη σημαντικότητα αυτού του πολύτιμου φυσικού πόρου και κοινωνικού αγαθού. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1992 και αποτελεί μια ευκαιρία για ευαισθητοποίηση και ανάληψη δράσης για θέματα σχετιζόμενα με το νερό. Φέτος ο εορτασμός της συγκεκριμένης ημέρας είναι αφιερωμένη στην αξία του νερού.

Μία από τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι στο νερό, το οποίο με την σειρά του επηρεάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια. Το νερό είναι ζωή. Κατά μέσο όρο ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει περισσότερο από τρείς ημέρες χωρίς νερό. Τις  ημέρες που διανύουμε, ένας θανατηφόρος ιός, ο SARS-COV-2, σαρώνει τον πλανήτη, και κινδυνεύει να οδηγήσει σε παγκόσμια κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση, και ανάμεσα στους λόγους διάδοσης και εξάπλωσής του αναγνωρίζεται και η “αδυναμία πρόσβασης σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης”. Στους περισσότερους από εμάς, τους ανθρώπους του “σύγχρονου δυτικού κόσμου”, φαντάζει δεδομένο να έχουμε άμεση πρόσβαση σε πόσιμο νερό στο σπίτι μας. Εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν διαθέτουν βασικές εγκαταστάσεις για πλύσιμο των χεριών.

Η φράση που ακούμε πλέον να αναπαράγεται καθημερινά για “ατομική ευθύνη” πρέπει να εντυπωθεί στο υποσυνείδητο καλύτερα από ποτέ και να γίνει ένας νέος, βελτιωμένος τρόπος ζωής. Εξάλλου, κάθε αλυσίδα είναι τόσο δυνατή, όσο είναι ο πιο αδύναμος της κρίκος. Ας μην είναι η ανθρωπότητα, ο πιο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα της εξέλιξης του πλανήτη.

Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση ολόκληρης της παγκόσμιας κοινότητας για το πως το πολυτιμότερο αγαθό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις κλιματικές αλλαγές του πλανήτη και πως ο καθένας από εμάς έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε αυτό. Αλλάζοντας πολύ απλά πράγματα στις καθημερινές μας συνήθειες, μπορούμε να συμβάλλουμε πραγματικά στην παύση της ραγδαίας αλλαγής του κλίματος και να εξομαλύνουμε τις συνέπειές της.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.  πλήρως εναρμονισμένη με την κείμενη νομοθεσία για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κάνοντας τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο συμβάλει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. το οποίο είναι θεσμικά αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υγείας παρέχοντας την ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε πολίτη στα δεδομένα σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 Τσιαούσης Ναούμ

Εξόφληση Λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και στο Ταμείο του Δήμου στη Σιάτιστα

Ο Δήμος Βοΐου ανακοινώνει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών και την αποφυγή της ταλαιπωρίας τους, οι λογαριασμοί της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μπορούν να εξοφλούνται  και στο ταμείο του Δήμου στη Σιάτιστα. Η εξόφληση  θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2465350115

Διακοπή Υδροδότησης στην Εράτυρα τη Δευτέρα 8/3/2021

Σας ανακοινώνουμε ότι τη Δευτέρα 8/3/2021 θα γίνει διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή της Εράτυρας Βοΐου, για προγραμματισμένες αποκατάσταση βλαβών και εργασίες συντήρησης του δικτύου από τις 08:00 έως τις 14:00