ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Σισανίου ότι θα υπάρξει πιθανή αρρυθμία υδροδότησης την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Γαλατινής ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης από το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουνίου 2022 και μέχρι την αποκατάσταση της.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Σιάτιστας ότι θα υπάρξει πιθανή αρρυθμία υδροδότησης λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης από το μεσημέρι της Κυριακής 26 Ιουνίου 2022 και μέχρι την αποκατάσταση της.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΧΩΡΙΝΑΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Βουχωρίνας ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 έως και την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 λόγω αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης του οικισμού.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Εράτυρας ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης για σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων Γαλατινής και Μικροκάστρου ότι θα υπάρξει πιθανή αρρυθμία υδροδότησης.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Δελτίο τύπου – Ολοκλήρωση εργασιών νέου δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Ζώνης

Έχουν  ολοκληρωθεί οι εργασίες  νέου δικτύου ύδρευσης , με αξιοποίηση υπάρχουσας πηγής  και  κατασκευής  αγωγού μήκους 2.200 μέτρων , στην Κοινότητα  Ζώνης.

Το έργο πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βοΐου) , με ιδίους πόρους  και με  την πολύτιμη βοήθεια του Αντιπεριφερειάρχη Περιφεριακής Ανάπτυξης  κ. Λυσσαρίδη Νικόλαο , ο οποίος διέθεσε μηχάνημα έργου  ( jcb) της ιδιωτικής του επιχείρησης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε πηγή υδροδότησης  της περιοχής , ώστε να εξασφαλίζει την επάρκεια  του αγαθού του νερού στους καταναλωτές.

Δελτίο Τύπου – Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας σε αντλιοστάσια πόσιμου νερού του Δήμου Βοΐου

Με την με Α.Π. 2661/26-07-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, έγινε δεκτή και εντάχθηκε για χρηματοδότηση η πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού του Δήμου Βοΐου» στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» Ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου είναι 2.020.187,00 €. Το έργο περιλαμβάνει ένα κύριο Υποέργο, με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού του Δήμου Βοΐου. Κύριος σκοπός του Υποέργου αυτού είναι να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αντλιοστασίων, με γνώμονα την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Εξετάζοντας τρόπους μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής διαχείρισης, επιδιώκεται η μείωση της άσκοπης λειτουργίας των αντλιοστασίων και η ελαχιστοποίηση του κόστους ενέργειας. Μέσω της προτεινόμενης προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, η Δ.Ε.Υ.Α Βοΐου επιδιώκει να αντιμετωπίσει προβλήματα λειτουργίας από απαξιωμένο ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό και να βελτιώσει το συνολικό ενεργειακό του προφίλ με δράσεις που αφορούν: • Τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για την άντληση του νερού προς την επιφάνεια και την προώθησή του προς την κατανάλωση μέσω των δικτύων μεταφοράς και διανομής. • Τη συνεχή μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας και τον συσχετισμό της με το παραγόμενο και διατιθέμενο νερό. • Τη σωστή ρύθμιση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων σε όλο το μήκος του δικτύου ύδρευσης. • Τη διασφάλιση αξιόπιστης και μακροχρόνιας λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων. Το δεύτερο Υποέργο της προτεινόμενης πράξης, αφορούσε την υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. από εξωτερικό Σύμβουλο για τη σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. Η Δ.Ε.Υ.Α. είναι, λοιπόν, σε θέση να ξεκινήσει την υλοποίηση της πράξης αυτής, εφόσον έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση της από το εν λόγω Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της αξίας του χωρίς τον Φ.Π.Α.

Οδηγίες και κινήσεις που πρέπει να κάνετε στην περίοδο της παγωνιάς στα δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών.Τι να κάνετε για να μην παγώσουν οι βρύσες του νερού.

Στα δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών:

– Μάθετε που βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι) του σπιτιού σας καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται ο κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης.

– Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά.

– Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού θερμοσίφωνα, βρύσες μπαλκονιών) είναι μονωμένοι, διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το συντομότερο δυνατόν.- Απομονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα, αν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

– Ρυθμίστε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού ώστε να λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

– Κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε το νερό από το σύστημα, αν είσαστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια του παγετού και ιδιαίτερα το βράδυ, διαφορετικά αφήστε μια βρύση να στάζει στο κύκλωμα ζεστού νερού.

– Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για να απομακρύνετε το χιόνι και τον πάγο.

– Περιορίστε τις δραστηριότητες που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση νερού (πλυντήρια ρούχων κλπ.).- Ενημερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί αντιψυκτικό στον ηλιακό θερμοσίφωνα από την κατασκευάστρια εταιρία ή τον ειδικό τοποθέτησης, σε περίπτωση κλειστού κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση, προμηθευτείτε το κατάλληλο αντιψυκτικό και φροντίστε για την τοποθέτησή του.

– Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές στις βρύσες ή στα καζανάκια.- Βεβαιωθείτε ότι οι υδροροές στα μπαλκόνια και στις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά.-Επιβάλλεται να αφήσετε τη βρύση να στάζει όλη νύχτα σε περίπτωση που έχουμε παγετό, γιατί το νερό παγώνει μέσα στις σωληνώσεις ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν. Ωστόσο αυτό το “κόλπο” με τη βρύση που στάζει μπορεί και να μην λειτουργήσει σε περίπτωση που επικρατούν δραματικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Όταν επικρατήσει παγετός και εφόσον παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες ύδρευσης:

– Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του σπιτιού και ελέγξτε τον υδρομετρητή. Αν συνεχίζει να λειτουργεί («γράφει»), τότε υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής παροχής και καλέστε υδραυλικό.

– Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες, αρχίστε από το μέρος του σωλήνα κοντά στον διακόπτη ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσματα επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό.

-Ρίξτε σιγά-σιγά λίγο χλιαρό νερό (προσοχή, όχι ζεστό γιατί θα δημιουργήσετε πρόβλημα στις σωληνώσεις) δεξιά και αριστερά από το υδρόμετρο (προσοχή μην ρίξετε νερό πάνω στο μετρητή).

– Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να τις απομονώσετε.