ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ

Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Εράτυρας ότι θα υπάρξει αρρυθμία στην υδροδότηση του οικισμού σήμερα 3 Οκτωβρίου 2022,  ημέρα Δευτέρα, λόγω πραγματοποίησής τεχνικών έργων στο δίκτυο ύδρευσης. Η αποκατάσταση της υδροδότησης του οικισμού θα επανέλθει με το τέλος των εργασιών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση,

η Διοίκηση της ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ.

ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Νεάπολης ότι θα υπάρξει αρρυθμία στην υδροδότηση του οικισμού σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2022,  ημέρα Τετάρτη, λόγω πραγματοποίησής τεχνικών έργων στο δίκτυο ύδρευσης. Η αποκατάσταση της υδροδότησης του οικισμού θα επανέλθει με το τέλος των εργασιών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση,

η Διοίκηση της ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ.

Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ζητά από τους καταναλωτές τη συμβολή τους στον περιορισμό της σπατάλης στο νερό ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής ποσότητα για όλους. Από την πλευρά της η επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στη σωστή διαχείριση του κοινωνικού αγαθού προκειμένου όλοι οι κάτοικοι να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

η Διοίκηση της ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ .

ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η ΔΕΥΑΒ ενημερώνει τους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων Σιάτιστας, Γαλατινής και Μικροκαστρου ότι θα υπάρξει αρρυθμία στην υδροδότηση σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης. Η πλήρης υδροδότηση των οικισμών θα επανέλθει με την απόκτηση της βλάβης.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση,

η Διοίκηση της ΔΕΥΑΒ.

ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Σιάτιστας ότι θα υπάρξει αρρυθμία στην υδροδότηση του οικισμού από σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2022,  ημέρα Τετάρτη, λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης στην περιοχή του Αγίου Χριστοφόρου. Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα γίνει τις πρωινές ώρες την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση,

η Διοίκηση της ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ.

ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ζητά από τους κατοίκους του Δήμου την κατανόηση σας και την προσπάθεια για συνετή χρήση στην κατανάλωση του νερού για τις επόμενες ώρες γιατί το δίκτυο ύδρευσης δέχτηκε πίεση εξαιτίας της αποκατάστασης βλάβης στον αγωγό ύδρευσης του ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Πραμόριτσας. Η αποκατάσταση στης υδροδότησης θα γίνει σταδιακά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση σας,

η Διοίκηση της ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ.

ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου ΒΟΪΟΥ ότι την 13η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη θα υπάρξει αρρυθμία υδροδότησης λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης του ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Πραμόριτσας. Η πλήρης υδροδότηση των οικισμών θα επανέλθει με το πέρας των εργασιών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση,

η Διοίκηση της ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ.

ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΗΣ ΣΤΗ Τ. Κ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Σιάτιστας ότι θα υπάρξει πιθανή αρρυθμία στην υδροδότηση του οικισμού σήμερα 30 Αυγούστου 2022,  ημέρα Τρίτη, λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης. Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα επανέλθει με το τέλος των εργασιών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση,

η Διοίκηση της ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ

ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Γαλατινής ότι θα υπάρξει αρρυθμία στην υδροδότηση του οικισμού σήμερα 18 Αυγούστου 2022,  ημέρα Πέμπτη, λόγω πραγματοποίησής τεχνικών έργων στο δίκτυο ύδρευσης. Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα επανέλθει με το τέλος των εργασιών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση,

η Διοίκηση της ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ.

ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

Η ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Γαλατινής ότι θα υπάρξει αρρυθμία στην υδροδότηση του οικισμού σήμερα 17 Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη, λόγω πραγματοποίησής τεχνικών έργων στο δίκτυο ύδρευσης. Η αποκατάσταση στην υδροδότηση του οικισμού θα επανέλθει με το τέλος των εργασιών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση,

η Διοίκηση της ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ.