ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τσιαούσης Ναούμ, Πρόεδρος Δ.Σ.
“Η σωστή διαχείριση, διάθεση και προστασία των υδατικών πόρων του Δήμου μας είναι τόσο σημαντική όσο και η αξία του καθαρού νερού για την διατήρηση της ζωής.
Μεταξύ των σκοπών μας είναι η διεκδίκηση πόρων για την επίλυση θεμάτων του παρόντος και τη δημιουργία του μέλλοντος που μας αξίζει!”

Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. που σκοπό έχει να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με της δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Β.  και των εν εξελίξει έργων, όπως και σχετικά με την ποιότητα του νερού.

Επίσης, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα θα παρέχονται υπηρεσίες όπως η δήλωση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠO ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ, ΒΥΘΟ, ΚΛΕΙΣΩΡΕΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΧΟΡΗΓΟ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΥΓΗ.

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΒΥΘΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΛΕΙΣΩΡΕΙΑ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΧΟΡΗΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ.

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΛΕΥΚΟΘΕΑ, ΑΣΠΡΟΥΛΑ, ΣΤΕΡΝΑ, ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΔΡΥΟΒΟΥΝΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΕΛΕΚΑΝΟ, ΚΑΙ ΤΣΟΤΥΛΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ.
ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΟΥΚΟΜΙ, ΒΡΟΝΤΗ, ΛΕΥΚΑΔΙ, ΦΥΤΩΚΙ ΚΑΙ ΑΠΙΔΕΑ ΣΤΙΣ 21-09-2021. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

Ένταξη της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου στις κατηγορίες καταναλωτών μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης) εκπροσωπώντας 122 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας, ανάμεσα τους και η Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου, με το υπ΄ αριθμό είχε ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ένταξη των Δ.Ε.Υ.Α. στις κατηγορίες καταναλωτών μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια απάντηση στο συγκεκριμένο αίτημα . Λόγω της επικείμενης αύξησης του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων σας γνωστοποιούνται τα παρακάτω : Η Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου είναι δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού κοινωφελούς χαρακτήρα κι έχει την ευθύνη την παροχή πόσιμου νερού, νερού άρδευσης, υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Η λειτουργία της εξαρτάται άμεσα από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας αφού τόσο η άντληση του πόσιμου νερού όσο και η επεξεργασία λυμάτων είναι ενέργειες που απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, η Δ.Ε.Υ.Α.Β., όπως και οι υπόλοιπες Δ.Ε.Υ.Α., από την ίδρυση της αντιμετωπίζεται από τη Δ.Ε.Η. ως κοινός καταναλωτής και όχι ως δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα. Αποτέλεσμα, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ενεργειακού κόστους, το οποίο επιδεινώθηκε λόγω της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η. το 2019 που σε συνδυασμό με τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας, οδήγησε στην αύξηση του ενεργειακού κόστους κατά 20% περίπου. Κι αυτό παρά τη μείωση Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), όπως αποφασίστηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/2019 (ΦΕΚ 3373/Β/31-08-2019), ιδιαίτερα στη χαμηλή τάση (ΧΤ) όπου ανήκει ο κύριος όγκος των εγκαταστάσεων των Δ.Ε.Υ.Α., από 26,08 €/MWh σε 17€/MWh. Πλέον το ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α. καθίσταται από τους σημαντικότερους συντελεστές του συνολικού κόστους, αφού φτάνει σε επίπεδα 20-25% του συνολικού. Στην περίπτωση της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου ειδικότερα το κόστος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών φτάνει στο 70% του ετήσιου προϋπολογισμού, αφού η υπηρεσία μας διαχειρίζεται 75 αντλιοστάσια για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης ενός τεράστιου δικτύου ύδρευσης. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση των δύο εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών οι οποίες λειτουργούν με χαρακτηριστικά βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, λόγω της πανδημίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας, τα έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. παρουσίασαν υστέρηση και η ρευστότητα περιορίστηκε σημαντικά λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας που επήλθε στους πολίτες της χώρας. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/25936/310/2021 (ΦΕΚ 1160/Β/26-3-2021) και με γνώμονα ότι κάποιες δραστηριότητες έχουν δεχθεί μεγάλο πλήγμα από την πανδημία διευρύνθηκε η λίστα των δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, χωρίς οι Δ.Ε.Υ.Α. να συγκαταλέγονται σε αυτούς. Για τους άνωθεν λόγους, θεωρείται επιβεβλημένη η ένταξη της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στις κατηγορίες καταναλωτών μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την οικονομική ανάκαμψη ώστε να συνεχίσει να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες στους κατοίκους του Δήμου Βοΐου. Με τον τρόπο αυτό θα μετριασθεί η διαχρονική σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. αδικία, αλλά και σε βάρος των πολιτών που εξυπηρετεί αφού η υπηρεσία μας λειτουργεί αποκλειστικά με ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου

ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΝΑΟΥΜ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ.
ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΦΝΕΡΟ, ΝΑΜΑΤΑ, ΕΡΑΤΥΡΑ, ΠΕΛΕΚΑΝΟ ΚΑΙ ΔΡΥΟΒΟΥΝΟ.ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΜΟΛΟΧΑ, ΠΥΛΩΡΙ, ΑΓΙΑΣΜΑ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΖΩΝΗ, ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ, ΔΑΦΝΗ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΚΑΛΟΝΕΡΙ, ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ, ΔΙΛΟΦΟ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ . ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

Οδηγίες για σχολικά κτήρια

Η ΔΕΥΑ Βοϊου συμμεριζόμενη την προστασία της δημόσιας υγείας αδιάλειπτα τόσο για την επάρκεια όσο και για την ποιότητα του νερού στο δίκτυο από την πηγή μέχρι και την τελευταία βρύση, προληπτικά ενημερώνει και συμβουλεύει.Δεδομένου ότι η στασιμότητα του νερού είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνη για την ποιότητά του, συνεπώς και εφόσον όλα τα σχολικά κτίρια παρέμειναν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρείται απαραίτητη η ολική εκκένωση του εσωτερικού δικτύου και η σχολαστική έκπλυσή του με φρέσκο χλωριωμένο νερό του δικτύου. Αυτό καλό θα ήταν να γίνει πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η εκκένωση του δικτύου μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με τις διαδικασίες καθαρισμού του κτιρίου και από οποιονδήποτε. Η συγκεκριμένη ενέργεια κρίνεται απαραίτητη και άκρως αναγκαία όχι μόνο για την υγεία των νεαρών μαθητών που θα εισέλθουν στις σχολικές μονάδες, αλλά και για τη γενική κατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του κάθε σχολικού κτιρίου. Πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Ο Πρόεδρος Τσιαούσης Ναούμ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΪΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΣΟΤΥΛΙ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ), ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΝΘΟΧΩΡΙ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΟΙΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος στο δίκτυο της ΔΕΗ την Κυριακή τις πρωινές ώρες και συγκεκριμένα στους οικισμούς Γαλατινής και Σιάτιστας η ΔΕΥΑΒ καλεί τους καταναλωτές για την αποφυγή αρρυθμίας στο δίκτυο ύδρευσης σε συνετή χρήση νερού. Για τον οικισμό Σιάτιστας και την μεγαλύτερη επάρκεια νερού θα υπάρξει διακοπή στην υδροδότηση τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 21 Αυγούστου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.